NOMP
fujicoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
Fir87Tvbn5nmLMn2opYuFWR2eKMX5ntJuE 213014 0 100% 46.53 MH
FkjfygivnufqKaCNAzqfCmMjMyxnujRrdL 63 0 100% 13.76 KH
FWSg2ZKQmM5bRD1gXxx1kjJLtRruD3wAw5 243766 9028 96.42% 53.25 MH
FYbELNzvJ4jXFoWJYKYVtBzhWaV6DmizWb 69632 0 100% 15.21 MH
FcAGZPTXLncTp2NS9AsQk5bRonrBpFoKRn 650310 0 100% 142.06 MH
FrizDFppT4VptMSgYxEEkvkVs5VokmXFRZ 96 0 100% 20.97 KH